Optocht 2018

Inschrijfformulier optocht 2018

Hallo, Deelnemers Optocht Megen

Het ophalen van de startnummers is op vrijdag 09 februari a.s. tussen 20.00 en 21.00 uur, bij de feesttent op het Graaf de Brimeu-plein Megen. Geen startnummer opgehaald betekent GEEN DEELNAME OPTOCHT.

Opstellen vanaf 14.00 uur in de Kapelstraat richting Burgemeester v/d Ackerstraat. Start optocht 14:41 uur.

WAGENS BUITEN MEGEN, BORDEN VOLGEN LANGS DE NOORD-ZUID.

De prijsuitreiking voor volwassenen is zaterdag 10 februari om 21.00 uur in de feesttent op het Graaf de Brimeu-plein te Megen. De prijsuitreiking voor de jeugd is zaterdag 10 februari om 18:00 uur tijdens het optochtenbal voor de jeugd bij Acropolis, Broeder Everardusplein 1 te Megen

Let op:

De deelnemers kunnen gecontroleerd worden op het gebruik van alcohol Dit houdt het volgende in:

  • Op de wagen mogen geen alcoholische dranken aanwezig zijn. Dit wordt gecontroleerd. Worden de controleurs niet toegelaten op de wagen of wil men de alcoholhoudende dranken op de wagen niet verwijderen dan wordt de wagen van deelname uitgesloten.

Tot slot nog even dit.

Iedere groep dient een meerderjarig persoon naar voren te schuiven die dient als aanspreekpunt voor de organisatie. Deze persoon komt op vrijdag 09 februari 20118 het startnummer ophalen waarbij hij/zij een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs moet afgeven.

GEEN LEGITIMATIEBEWIJS, GEEN STARTNUMMER.

Optochtcomité C.V. De Keiendonkers Megen.