Menu

Historie

Officieel op 21 maart 1960 werd carnavalsvereniging de Keiendonkers opgericht. Maar al een jaar eerder hadden enkele carnavalsvierders al de handen ineen geslagen en Megen bekend gemaakt met het carnavalsvieren. Mensen van het eerste uur waren onder meer Marinus van Teeffelen, Jan en Riek Voet. Deze laatste bracht het carnavalsvirus uit het Limburgse mee.

Uiteindelijk waren er dan de Keiendonkers. In de eerste jaren werden de leden van de raad van Elf nog geschminkt voordat ze in de opbaarheid traden en tijdens het 40 jarig jubileum was er nog een zitting met de oude leden van de raad van elf van weleer.

Gezagsdragers en geestelijkheid waren nog niet overtuigd van de gezelligheid van het carnavalsfeest. Onder het mom van een optocht voor de kinderen werd een eerste optocht opgezet welke de goedkeuring kon wegdragen van het gezag. “de Keiendonkers” waren geboren. En Prins van het eerste uur was Jan I (Jan Voet).

De jaren erna werd carnaval onmisbaar voor velen in Keiendonk. Voor veel carnavalsvierders staan de boerenbals nog onuitwisbaar in de herinnering. Op tijd binnen zijn anders was er geen plek.

In 1990 werd een poging gedaan om met de horeca een gezamenlijk carnaval op te zetten in gemeenschaphuis Acropolis (Carnopolis). Aanvankelijk sloeg het erg aan bij het publiek en hing het met de benen buiten. In 5 jaar tijd liep de belangstelling van publiek en horeca dermate terug dat besloten werd om weer apart carnaval te vieren.

Voor de Keiendonkers betekende dit een terugkeer naar het ‘oude’ nest. Sinds 1997 is onze residentie weer waar het altijd was. Moeilijk was het om het carnaval weer in een vertrouwde vorm te gieten. De boerenbals waren niet meer. Wat wel bleef uit de gezamenlijke tijd was de boerenbruiloft. Op carnavalsmaandag een vaste plaats voor velen in de agenda.

In 2001 werd er een nieuwe avond toegevoegd aan de kalender. Het bouwersbal was geboren. Nadat de de Keiendonkers, de Doppenlichters en de Kwoaje Keie bij elkaar waren geweest werd besloten een gezamenlijke avond op te zetten. Het bouwersbal was geboren. Tijdens de avonden kan iedereen een aandeel kopen in het carnaval door aanschaf van het zogenaamde bouwersvijfje.

Ook een voorbeeld van samenwerking is de Pronkzitting. In 1995 werd de laatste Pronkzitting in de Acropolis vorm voor de 10e keer georganiseerd. Hierna waren er een paar kleine pronkzitting in Cafe Willems. Begin 2000 keerde men terug naar Acropolis en koos men voor samenwerking met de Doppenlichters. Na een aantal moeilijke jaren waarin uitstekende pronkzittingen te zien waren groeide de Pronkzitting uit tot een 2 daags evenement met bijna alleen maar Keiendonkse inbreng.

Het succes van de Pronkzitting is zelfs zodanig dat weer een nieuwe avond op de kalender erbij is gekomen. Op 24 november 2007 is de eerste Keiendonkse Tonproatersavond gehouden.